Dispozitiile autoritatii executive 2019

DISPOZITIA Nr. 131 Privind convocarea Consiliului local Treznea în şedintă ordinara.

DISPOZITIA Nr.130 din 12 decembrie 2019 privind constituirea Comisiei de recepție a lucrărilor de reparații la ulițele din comuna și alte lucrari de întreținere și reparații comuna Treznea. PRIMARUL COMUNEI TREZNE

DISPOZITIA Nr. 129 din 11 decembrie 2019 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

DISPOZITIA Nr. 128 privind constituirea Comisiei pentru inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv ale Consiliului Local al comunei TREZNEA pentru anul 2019

DISPOZITIA Nr. 127 Din 29 NOIEMBRIE 2019 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni, combustibili petrolieri pentru sezonul rece 1 NOIEMBRIE 2019 -31 MARTIE 2020 familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse

DISPOZITIA Nr. 126 Din 29 NOIEMBRIE 2019 privind acordarea tichetelului social pentru familia d-ei LACATUS ANAMARIA cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 10A comuna Treznea jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 125 Din 29 NOIEMBRIE 2019 privind incetarea ajutorului de incalzire a locuintei cu lemne,carbuni.combustibili petrolieri pe perioada sezonului rece 1 noiembrie 2019- 31 martie 2020 pentru beneficiara de ajutor social d-na LAZAR VIORICA cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 99,Comuna Treznea, jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 124 din 29 NOIEMBRIE 2019 privind incetarea ajutorului social pentru d-na LAZAR VIORICA cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 99,comuna Treznea, jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 123 Din 29 NOIEMBRIE 2019 privind incetarea ajutorului de incalzire a locuintei cu lemne,carbuni.combustibili petrolieri pe perioada sezonului rece 1 noiembrie 2019- 31 martie 2020 pentru familia beneficiara de ajutor social a d-ei GUDEA MIHAELA cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 51,Comuna Treznea, jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 122 din 29 NOIEMBRIE 2019 privind incetarea ajutorului social pentru familia d-ei GUDEA MIHAELA cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 51,comuna Treznea, jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 121 din 29 NOIEMBRIE 2019 privind stabilirea cuantumului alocatiei monoparentale pentru familia reprezentata de catre d-na SALAJAN ROXANA cu domiciliul in localitatea Bozna, nr. 110,comuna Treznea ,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 120 Din 29 NOIEMBRIE 2019 privind incetarea dreptului alocatiei pentru sustinerea familiei, a d-ei LUPUIAN MARINELA cu domiciliul in localitatea Bozna nr.137 ,comuna Treznea jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 119 Din 29 NOIEMBRIE 2019 Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei LABO LACRIMIOARA din Loc.Treznea,nr.14A,Jud.Salaj

DISPOZITIA Nr. 118 din 29 NOIEMBRIE 2019 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, a d-ei GUDEA MIHAELA cu domiciliul in localitatea TREZNEA, nr.51, comuna Treznea ,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 117 din 29 NOIEMBRIE 2019 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, a d-ei BERAR MARIA cu domiciliul in localitatea BOZNA, nr. 87, comuna Treznea ,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 116 Din 20 noiembrie 2019 Privind convocarea Consiliului local Treznea în şedintă ordinara

DISPOZIŢIA Nr.115 din 14 noiembrie 2019 privind desemnarea domnului ROMITAN CAMIL-VASILE, viceprimarul comunei TREZNEA,persoana de contact – responsabil cu întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă noiembrie 2019 – martie 2020, în comuna TREZNEA

DISPOZITIA Nr. 114 Din 4 noiembrie 2019 Privind convocarea Consiliului local Treznea în şedintă extraordinara

DISPOZITIA Nr.113 Din 4 NOIEMBRIE 2019 privind acordarea tichetului social pentru familia d-ei LUCA MARINELA MARIA cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr.11,comuna Treznea,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 112 Din 4 NOIEMBRIE 2019 privind acordarea tichetelului social pentru familia d-ei RINCAN MARIA MARGARETA cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 14G comuna Treznea jud. Salaj

DISPOZITIA Nr.111 din 04 NOIEMBRIE 2019 privind stabilirea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei numitei DUMITRU ANDA MARIANA cu domiciliul in localitatea Treznea, nr. 283, comuna Treznea ,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 110 Din 04 NOIEMBRIE 2019 privind reluarea platii ajutorului social pentru familia d-lui RINCAN CONSTANTIN cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 11 ,comuna Treznea ,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 109 Din 04 NOIEMBRIE 2019 privind reluarea platii ajutorului social pentru familia d-lui LACATUS OCTAVIAN cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 10 ,comuna Treznea ,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 108 Din 04 NOIEMBRIE 2019 privind reluarea platii ajutorului social pentru familia d-nei SILAGHI ROZALIA cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 9 ,comuna Treznea ,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 107 Din 28 octombrie 2019 Privind angajarea d-nei GUDEA RODICA-VIORICA ,din TREZNEA nr.51, ca asistent personal pe perioada determinata

DISPOZIŢIA Nr.106 Din 08 octombrie 2019 Privind încetarea Contractului individual de muncă a d-nei RODICA-VIORICA , domiciliată în TREZNEA nr.51, asistent personal.

DISPOZITIA Nr. 105 Din 07 octombrie 2019 Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru prestarea de „Servicii de deszapezire pe sectoarele de drum DJ 108A: de la km 29+200 la km 39+640 – drum de nivel 1 si DJ 108R DE LA KM 0+000 LA KM 12+180 – drum de nivel 1 in COMUNA TREZNEA,,

DISPOZITIA Nr. 104 Din 07 octombrie 2019 Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru realizarea obiectivului de investie ,,Inființare parc și loc de joacă în localitatea Treznea, județul Sălaj”

DISPOZITIA Nr.101 Din 30 SEPTEMBRIE 2019 privind incetarea dreptului alocatiei pentru sustinerea familiei, a d-nei HOLHOS CAMELIA MARIA cu domiciliul in localitatea Bozna nr.57 ,comuna Treznea jud. Salaj

DISPOZITIA Nr.100 Din 30 SEPTEMBRIE 2019 privind incetarea dreptului alocatiei pentru sustinerea familiei, a d-nei PUSCAS MONICA AURELIA cu domiciliul in localitatea Treznea nr.152 ,comuna Treznea jud. Salaj

DISPOZITIA Nr.99 Din 30 SEPTEMBRIE 2019 privind incetarea dreptului alocatiei pentru sustinerea familiei, a d-nei PUSCAS MARIA VIORICA cu domiciliul in localitatea Treznea nr.185 ,comuna Treznea jud. Salaj

DISPOZITIA Nr.98 din 30 SEPTEMBRIE 2019 privind stabilirea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei numitului SILAGHI IOAN NICU cu domiciliul in localitatea Treznea, nr. 9, comuna Treznea ,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr.96 din 30 SEPTEMBRIE 2019 privind stabilirea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei numitei LABO ANCUTA cu domiciliul in localitatea Treznea, nr. 14, comuna Treznea ,jud. Salaj

 

DISPOZITIA Nr. 91 Din 30 SEPTEMBRIE 2019 privind suspendarea ajutorului social pentru familia d-lui LACATUS OCTAVIAN cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 10 ,comuna Treznea ,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr.90 Din 25 septembrie .2019 – Privind  stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral pentru alegerea Președintelui României  din 10 noiembrie 2019

DISPOZITIA Nr. 32 Din 19.02.2019 – privind aprobarea Codului etic si de integritate a functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul Primariei comunei TREZNEA