Viceprimar

VICEPRIMARUL COMUNEI TREZNEA

Nume:ROMITAN

Prenume: CAMIL-VASILE

In functie din:Anul 2016

Adresa : Localitatea Treznea, Nr.52/B, Comuna Treznea, judetul Salaj

Data nasterii: 23.09.1987

Cetatenia: ROMANA

Studii: Facultatea de administratie publica

Profesia : constructor

Telefon:0260/658044 Mobil: 0733985701

E-mail: camilromitan@yahoo.ro

Atributiile viceprimarului:

(1) Este în subordinea primarului şi inlocuitorul de drept al acestuia, caz în care va exercita atribuţiile conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Coordonează şi răspunde de buna funcţionare a activităţii serviciilor comunitare de utilitate publică, alimentare cu apă, salubrizare, iluminat public ;

(3) Indrumă si supraveghează activitatea servicilui de pază comunală,;

(4) Controlează igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

(5) Exercită controlul asupra activitaţilor din locuri si parcuri de distracţii, şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;

(6) Răspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care aparţin domeniului public si domeniului privat al comunei;

(7) Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate ia măsuri pentru asigurarea evidenţei statistice a acestora, cu aplicarea prevederilor Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

(8) Asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conform programelelor, in domeniul protecţiei mediului şi gospodăriri apelor şi ecarisaj ;

(9) Asigură şi supraveghează desfăşurarea lucrărilor şi acţiunilor de interes public, realizate de beneficiarii legii nr,416/2001 privind venitul minim garantat,precum şi alte lucrări şi acţiuni de interes local; (10) Coordonează şi indrumă activitatea sportivă de la nivelul comunei.

(11) Semnează în lipsa primarului dispozițiile ;

(12) Indeplineşte şi alte atribuţii delegate de Primar în condiţiile legii, sau prin hotarâri ale Consiliului local