Dispozitiile autoritatii executive

Arhiva

DISPOZITIA Nr.1 din 6 Ianuarie 2020 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă a doamnei CUREA MARIAADINA, din TREZNEA nr.250 asistent personal.

DISPOZITIA Nr.2 din 21 Ianuarie 2020 Privind stabilirea salariului d-nului GOIA OVIDIU ,din TREZNEA , satul BOZNA nr.49, asistent personal , începând cu 01.01.2020. PRIMARUL COMUNEI TREZNEA

DISPOZITIA Nr.3 din 21 Ianuarie 2020 Privind stabilirea salariului d-nei GUDEA RODICA-VIORICA din TREZNEA nr.51, asistent personal, începând cu 01.01.2019.

DISPOZITIA Nr.4 din 21 Ianuarie 2020 Privind stabilirea salariului d-nei LAZAR MARIA, din TREZNEA nr.198, ca asistent personal începând cu data de 01.01.2020.

DISPOZIŢIA Nr.5 din 21 ianuarie .2020 privind stabilirea salariului d-nului LAZAR VASILE- AURELIAN,din Treznea nr.268 asistent personal ,începând cu data de 01.01.2020

DISPOZITIA Nr.6 din 21 Ianuarie 2020 Privind stabiliurea salariului d-nului MESAROȘ RĂZVAN-VASILE din BOZNA nr.133, asistent personal, începând cu data de 01.01.2020

DISPOZITIA Nr.7 din 21 Ianuarie 2020 privind stabilirea indemnizaţiei de insoţitor pentru beneficiarii de aceste drepturi din comuna TREZNEA, începând cu data de 01.01.2020

DISPOZITIA Nr.8 din 23 Ianaurie 2020 Privind convocarea Consiliului local Treznea în şedintă ordinara

DISPOZITIA Nr.9 din 30 Ianuarie 2020 privind acordarea indemnizaţiei de însoțitor ptr. d-ul LABO IACOB,Treznea nr.269/A, începând cu data de 01.02.2020, pe perioada determinata

DISPOZITIA Nr.10 din 30 Ianuarie 2020 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, reprezentata de d-na LAZAR FLORICA cu domiciliul in sat.BOZNA, nr.51 comuna Treznea jud. Salaj

DISPOZIŢIA NR.11 Din 30 IANUARIE 2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei numitului RINCAN EMIL COSTEL din Loc.Treznea,nr.11,Jud.Salaj

DISPOZIŢIA NR.12 Din 30 IANUARIE 2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Numitei RINCAN MARIA MARGARETA din Loc.Treznea,nr.14G,Jud.Salaj

DISPOZITIA Nr.13 din 03 februarie 2020 privind modificarea anexei I la Dispoziția nr.7/21.01.2020 pentru stabilirea indemnizaţiei de insoţitor pentru beneficiarii de aceste drepturi din comuna TREZNEA, începând cu data de 01.01.2020.

DISPOZITIA Nr. 15 din 12 februarie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului Local
pentru Situații de Urgentă a comunei TREZNEA județul SĂLAJ.

DISPOZITIA Nr.16 Din 12 februarie 2020 Privind convocarea Consiliului local Trezneaîn şedintă ordinara.

DISPOZITIA Nr.17 privind revocarea Dispozitiei 14/12.02.2020 pentru desemnarea d-ului CHERECHE BOGDAN-ALEXANDRU sef SVSU comuna TREZNEA

DISPOZITIA Nr.18 Din 02 MARTIE 2020 privind modificarea cuantumului ajutorului social si numarul de membrii pentru familia d-ei LABO LACRIMIOARA cu domiciliul in localitatea TREZNEA,nr.14A comuna Treznea , jud. Salaj

DISPOZIŢIA NR.19 Din 02 MARTIE 2020 Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei,reprezentata de catre d-na LABO MARINELA din Loc.Treznea,Com. Treznea,nr.114,Jud.Salaj

DISPOZITIA Nr.20 Din 02 MARTIE 2020 privind acordarea tichetului social pentru familia d-ei MOLDOVAN VERONICA DORINA cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr.43,comuna Treznea,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 21 Din 02 MARTIE 2020 privind acordarea tichetului social pentru familia d-ei MOLDOVAN FLORINA cu domiciliul
in localitatea TREZNEA ,nr.36,comuna Treznea,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 22 Din 5 MARTIE 2020 privind încetarea acordării indemnizaţiei de însoțitor ptr. PUȘCAȘ IULIANA , Bozna nr.105

D I S P O Z I Ţ I A nr.23 Din 5 martie 2020 Privind numirea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor, precum si numirea expetilor externii cooptati cu scopul de a sprijini activitatile de evaluare ale comisiei, in vederea atribuirii contractului de achizitie publică având ca obiect: Proiectare și execuție lucrări de realizare santuri si podete de accese la proprietati în cadrul proiectului „REALIZARE SANTURI BETONATE SI CONSTRUIRE PODETE DE
ACCES LA PROPRIETATI IN LOCALITATILE TREZNEA SI BOZNA, COMUNA TREZNEA, JUDETUL SALAJ”, prin procedură simplificată – intr-o singură etapă

DISPOZITIA Nr.24 Din 9 MARTIE 2020 privind încetarea acordării indemnizaţiei de însoțitor ptr. LABO IACOB ,Treznea nr.269/A

DISPOZITIA Nr.72

DISPOZITIA Nr.73

DISPOZITIA Nr.74

DISPOZITIA Nr.75

DISPOZITIA Nr.76

DISPOZITIA Nr.77

DISPOZITIA Nr.78

DISPOZITIA Nr.79

DISPOZITIA Nr.80

DISPOZITIA Nr.81

DISPOZITIA Nr.82

DISPOZITIA Nr.83

DISPOZITIA Nr.84

DISPOZITIA Nr.85

DISPOZITIA Nr.86

DISPOZITIA Nr.87

DISPOZITIA Nr.88

DISPOZITIA Nr.89

DISPOZITIA Nr.90

DISPOZITIA Nr.91

DISPOZITIA Nr.92

DISPOZITIA Nr.93

DISPOZITIA Nr.94

DISPOZITIA Nr.95

DISPOZITIA Nr.96

DISPOZITIA Nr.97

DISPOZITIA Nr.98

DISPOZITIA Nr.99

DISPOZITIA Nr.100

DISPOZITIA Nr.101

DISPOZITIA Nr. 131 Privind convocarea Consiliului local Treznea în şedintă ordinara.

DISPOZITIA Nr.130 din 12 decembrie 2019 privind constituirea Comisiei de recepție a lucrărilor de reparații la ulițele din comuna și alte lucrari de întreținere și reparații comuna Treznea. PRIMARUL COMUNEI TREZNE

DISPOZITIA Nr. 129 din 11 decembrie 2019 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

DISPOZITIA Nr. 128 privind constituirea Comisiei pentru inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv ale Consiliului Local al comunei TREZNEA pentru anul 2019

DISPOZITIA Nr. 127 Din 29 NOIEMBRIE 2019 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni, combustibili petrolieri pentru sezonul rece 1 NOIEMBRIE 2019 -31 MARTIE 2020 familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse

DISPOZITIA Nr. 126 Din 29 NOIEMBRIE 2019 privind acordarea tichetelului social pentru familia d-ei LACATUS ANAMARIA cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 10A comuna Treznea jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 125 Din 29 NOIEMBRIE 2019 privind incetarea ajutorului de incalzire a locuintei cu lemne,carbuni.combustibili petrolieri pe perioada sezonului rece 1 noiembrie 2019- 31 martie 2020 pentru beneficiara de ajutor social d-na LAZAR VIORICA cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 99,Comuna Treznea, jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 124 din 29 NOIEMBRIE 2019 privind incetarea ajutorului social pentru d-na LAZAR VIORICA cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 99,comuna Treznea, jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 123 Din 29 NOIEMBRIE 2019 privind incetarea ajutorului de incalzire a locuintei cu lemne,carbuni.combustibili petrolieri pe perioada sezonului rece 1 noiembrie 2019- 31 martie 2020 pentru familia beneficiara de ajutor social a d-ei GUDEA MIHAELA cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 51,Comuna Treznea, jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 122 din 29 NOIEMBRIE 2019 privind incetarea ajutorului social pentru familia d-ei GUDEA MIHAELA cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 51,comuna Treznea, jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 121 din 29 NOIEMBRIE 2019 privind stabilirea cuantumului alocatiei monoparentale pentru familia reprezentata de catre d-na SALAJAN ROXANA cu domiciliul in localitatea Bozna, nr. 110,comuna Treznea ,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 120 Din 29 NOIEMBRIE 2019 privind incetarea dreptului alocatiei pentru sustinerea familiei, a d-ei LUPUIAN MARINELA cu domiciliul in localitatea Bozna nr.137 ,comuna Treznea jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 119 Din 29 NOIEMBRIE 2019 Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei LABO LACRIMIOARA din Loc.Treznea,nr.14A,Jud.Salaj

DISPOZITIA Nr. 118 din 29 NOIEMBRIE 2019 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, a d-ei GUDEA MIHAELA cu domiciliul in localitatea TREZNEA, nr.51, comuna Treznea ,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 117 din 29 NOIEMBRIE 2019 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, a d-ei BERAR MARIA cu domiciliul in localitatea BOZNA, nr. 87, comuna Treznea ,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 116 Din 20 noiembrie 2019 Privind convocarea Consiliului local Treznea în şedintă ordinara

DISPOZIŢIA Nr.115 din 14 noiembrie 2019 privind desemnarea domnului ROMITAN CAMIL-VASILE, viceprimarul comunei TREZNEA,persoana de contact – responsabil cu întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă noiembrie 2019 – martie 2020, în comuna TREZNEA

DISPOZITIA Nr. 114 Din 4 noiembrie 2019 Privind convocarea Consiliului local Treznea în şedintă extraordinara

DISPOZITIA Nr.113 Din 4 NOIEMBRIE 2019 privind acordarea tichetului social pentru familia d-ei LUCA MARINELA MARIA cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr.11,comuna Treznea,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 112 Din 4 NOIEMBRIE 2019 privind acordarea tichetelului social pentru familia d-ei RINCAN MARIA MARGARETA cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 14G comuna Treznea jud. Salaj

DISPOZITIA Nr.111 din 04 NOIEMBRIE 2019 privind stabilirea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei numitei DUMITRU ANDA MARIANA cu domiciliul in localitatea Treznea, nr. 283, comuna Treznea ,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 110 Din 04 NOIEMBRIE 2019 privind reluarea platii ajutorului social pentru familia d-lui RINCAN CONSTANTIN cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 11 ,comuna Treznea ,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 109 Din 04 NOIEMBRIE 2019 privind reluarea platii ajutorului social pentru familia d-lui LACATUS OCTAVIAN cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 10 ,comuna Treznea ,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 108 Din 04 NOIEMBRIE 2019 privind reluarea platii ajutorului social pentru familia d-nei SILAGHI ROZALIA cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 9 ,comuna Treznea ,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 107 Din 28 octombrie 2019 Privind angajarea d-nei GUDEA RODICA-VIORICA ,din TREZNEA nr.51, ca asistent personal pe perioada determinata

DISPOZIŢIA Nr.106 Din 08 octombrie 2019 Privind încetarea Contractului individual de muncă a d-nei RODICA-VIORICA , domiciliată în TREZNEA nr.51, asistent personal.

DISPOZITIA Nr. 105 Din 07 octombrie 2019 Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru prestarea de „Servicii de deszapezire pe sectoarele de drum DJ 108A: de la km 29+200 la km 39+640 – drum de nivel 1 si DJ 108R DE LA KM 0+000 LA KM 12+180 – drum de nivel 1 in COMUNA TREZNEA,,

DISPOZITIA Nr. 104 Din 07 octombrie 2019 Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru realizarea obiectivului de investie ,,Inființare parc și loc de joacă în localitatea Treznea, județul Sălaj”

DISPOZITIA Nr.101 Din 30 SEPTEMBRIE 2019 privind incetarea dreptului alocatiei pentru sustinerea familiei, a d-nei HOLHOS CAMELIA MARIA cu domiciliul in localitatea Bozna nr.57 ,comuna Treznea jud. Salaj

DISPOZITIA Nr.100 Din 30 SEPTEMBRIE 2019 privind incetarea dreptului alocatiei pentru sustinerea familiei, a d-nei PUSCAS MONICA AURELIA cu domiciliul in localitatea Treznea nr.152 ,comuna Treznea jud. Salaj

DISPOZITIA Nr.99 Din 30 SEPTEMBRIE 2019 privind incetarea dreptului alocatiei pentru sustinerea familiei, a d-nei PUSCAS MARIA VIORICA cu domiciliul in localitatea Treznea nr.185 ,comuna Treznea jud. Salaj

DISPOZITIA Nr.98 din 30 SEPTEMBRIE 2019 privind stabilirea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei numitului SILAGHI IOAN NICU cu domiciliul in localitatea Treznea, nr. 9, comuna Treznea ,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr.96 din 30 SEPTEMBRIE 2019 privind stabilirea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei numitei LABO ANCUTA cu domiciliul in localitatea Treznea, nr. 14, comuna Treznea ,jud. Salaj

 

DISPOZITIA Nr. 91 Din 30 SEPTEMBRIE 2019 privind suspendarea ajutorului social pentru familia d-lui LACATUS OCTAVIAN cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 10 ,comuna Treznea ,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr.90 Din 25 septembrie .2019 – Privind  stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral pentru alegerea Președintelui României  din 10 noiembrie 2019

DISPOZITIA Nr. 32 Din 19.02.2019 – privind aprobarea Codului etic si de integritate a functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul Primariei comunei TREZNEA

Font Resize