Scurt istoric

Scurt istoric, date generale

 • Comuna Treznea are în componenţă localitatea martir Treznea, atestată documentar din anul 1440 şi satul Bozna (1619); este aşezată la poalele Munţilor Meseş (sud), la 15 km de Zalău, reşedinţa judeţului Sălaj.
 • Suprafaţa 3705 ha, din care, intravilan 159,8 ha, extravilan, 3545, 2 ha.
 • Populaţie: 1000; gospodării – 659; locuinţe – 452.
 • Viaţa economică: predominant agricolă, cultivarea parcelelor de pământ şi creşterea animalelor asigurându-le oamenilor cele necesare unui trai modest.
 • Societăţi comerciale şi activităţi independente: 4 în domeniul industrial (prelucrarea lemnului), 3 asociaţii de creştere a animalelor, o asociaţie agricolă de cultivare a pământului, 5 firme comerciale şi una de prestări servicii.

Învăţământ-cultură:

 • două grădiniţe, câte una în satele Treznea şi Bozna; două şcoli: Şcoala Gimnazială „Aurelia şi Lazăr Cosma” Treznea şi Şcoala cu clasele I-IV Bozna; două cămine culturale; o bibliotecă comunală la Treznea; Centrul de Informare Treznea.

Obiective cultural-istorice şi turistice:

 • Biserica de lemn, monument istoric, din Bozna care datează din anul 1640; Monumentul Martirilor şi Mormântul Comun din Treznea.
 • 2 biserici ortodoxe  (cu 800 de credincioşi) şi două penticostale (cu 200 de credincioşi)
 • 2 medici generalişti;
 • O.N.G.-uri: Asociaţia „Treznea – Sat Natal” şi Asociaţia Sportivă „Meseşul” Treznea.
 • Fii ai comunei: numeroase personalităţi în diferite domenii – profesori, ingineri, medici, ziarişti etc. – au adus, de-a lungul anilor, cinste comunei. De remarcat că activitatea Prof. Dr. Ioan Puşcaş şi muzicologului Prof. Dr. Octavian Lazăr Cosma a îmbogăţit patrimoniul cultural-ştiinţific românesc şi mondial.

Momentul 1940

Urmare a Dictatului de la Viena prin care se cedează Ardealul, trupele hortyste intră în satul Treznea la 9 septembrie 1940. Urmează un adevărat măcel, copii, femei, bărbaţi sunt omorâţi cu multă cruzime, cu glonţul şi cu baioneta, numeroase case sunt incendiate. 86 de victime, de la copii nenăscuţi şi până la batrâni de peste 80 de ani, au căzut pradă furiei hortyştilor. Printre ei, dascălii satului, învăţătorii Aurelia şi Lazăr Cosma şi preotul ortodox Traian Costea.

În memoria Eroilor-Martiri de la Treznea, în 1984 a fost construit, în centrul satului, Monumentul Martirilor, iar în cimitir a fost amenajat Mormântul Comun.
Prin creştineasca lucrare a părintelui paroh Trandafir Vid, preotul martir Traian Costea a fost dezhumat şi înmormântat în curtea bisericii pe care a slujit-o.
În anul 1995 s-a constituit Comuna-martir Treznea.
La împlinirea, la 9 septembrie 2005, a 65 de ani de la masacrul de la Treznea, la iniţiativa Asociaţiei „Treznea – Sat Natal”, şcoala din sat a primit numele învăţătorilor martiri Aurelia şi Lazăr Cosma.