Proiecte si investitii

Drawing(2)
Proiecte finalizate si în derulare

 • Construirea unui pod peste pârârul Treznea pe DC  71 Treznea – Românaşi;
 • Introducerea apei curente, proiect demarat în 2010, cu finanţare de la bugetul de stat şi bugetul local;
 • Construirea unui stadion (în curs de finalizare; finanţare de la bugetul de stat şi bugetul local);
 • Reabilitarea şcolilor din Treznea şi Bozna;
 • Înfiinţarea Centrului de Informare din Treznea;
 • Asfaltarea DC 71 (1,8 km) şi construirea podului din Sfăşii (legătura cu localitatea Românaşi);
 • Reabilitare DC 71 A, Bozna – Păuşa;
 • Reabilitarea uliţelor din satele Treznea şi Bozna;
 • Extinderea perimetrului construibil al localităţii-martir Treznea cu posibilităţi de dezvoltare a agroturismului (în zona Meseş);
 • Modernizarea clădirii administrative a primăriei.

Proiecte pentru viitorul apropiat

 • reabilitarea şi asfaltarea uliţelor din Treznea şi Bozna, contract de finantare semnat  în 2011;
 • canalizarea comunei;
 • gradinita pentru copii din satul Treznea;
 • reabilitarea celor două cămine culturale;