Dispozitiile autoritatii executive 2020

DISPOZITIA Nr.1 din 6 Ianuarie 2020 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă a doamnei CUREA MARIAADINA, din TREZNEA nr.250 asistent personal.

DISPOZITIA Nr.2 din 21 Ianuarie 2020 Privind stabilirea salariului d-nului GOIA OVIDIU ,din TREZNEA , satul BOZNA nr.49, asistent personal , începând cu 01.01.2020. PRIMARUL COMUNEI TREZNEA

DISPOZITIA Nr.3 din 21 Ianuarie 2020 Privind stabilirea salariului d-nei GUDEA RODICA-VIORICA din TREZNEA nr.51, asistent personal, începând cu 01.01.2019.

DISPOZITIA Nr.4 din 21 Ianuarie 2020 Privind stabilirea salariului d-nei LAZAR MARIA, din TREZNEA nr.198, ca asistent personal începând cu data de 01.01.2020.

DISPOZIŢIA Nr.5 din 21 ianuarie .2020 privind stabilirea salariului d-nului LAZAR VASILE- AURELIAN,din Treznea nr.268 asistent personal ,începând cu data de 01.01.2020

DISPOZITIA Nr.6 din 21 Ianuarie 2020 Privind stabiliurea salariului d-nului MESAROȘ RĂZVAN-VASILE din BOZNA nr.133, asistent personal, începând cu data de 01.01.2020

DISPOZITIA Nr.7 din 21 Ianuarie 2020 privind stabilirea indemnizaţiei de insoţitor pentru beneficiarii de aceste drepturi din comuna TREZNEA, începând cu data de 01.01.2020

DISPOZITIA Nr.8 din 23 Ianaurie 2020 Privind convocarea Consiliului local Treznea în şedintă ordinara

DISPOZITIA Nr.9 din 30 Ianuarie 2020 privind acordarea indemnizaţiei de însoțitor ptr. d-ul LABO IACOB,Treznea nr.269/A, începând cu data de 01.02.2020, pe perioada determinata

DISPOZITIA Nr.10 din 30 Ianuarie 2020 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, reprezentata de d-na LAZAR FLORICA cu domiciliul in sat.BOZNA, nr.51 comuna Treznea jud. Salaj

DISPOZIŢIA NR.11 Din 30 IANUARIE 2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei numitului RINCAN EMIL COSTEL din Loc.Treznea,nr.11,Jud.Salaj

DISPOZIŢIA NR.12 Din 30 IANUARIE 2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Numitei RINCAN MARIA MARGARETA din Loc.Treznea,nr.14G,Jud.Salaj

DISPOZITIA Nr.13 din 03 februarie 2020 privind modificarea anexei I la Dispoziția nr.7/21.01.2020 pentru stabilirea indemnizaţiei de insoţitor pentru beneficiarii de aceste drepturi din comuna TREZNEA, începând cu data de 01.01.2020.

DISPOZITIA Nr. 15 din 12 februarie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului Local
pentru Situații de Urgentă a comunei TREZNEA județul SĂLAJ.

DISPOZITIA Nr.16 Din 12 februarie 2020 Privind convocarea Consiliului local Trezneaîn şedintă ordinara.

DISPOZITIA Nr.17 privind revocarea Dispozitiei 14/12.02.2020 pentru desemnarea d-ului CHERECHE BOGDAN-ALEXANDRU sef SVSU comuna TREZNEA

DISPOZITIA Nr.18 Din 02 MARTIE 2020 privind modificarea cuantumului ajutorului social si numarul de membrii pentru familia d-ei LABO LACRIMIOARA cu domiciliul in localitatea TREZNEA,nr.14A comuna Treznea , jud. Salaj

DISPOZIŢIA NR.19 Din 02 MARTIE 2020 Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei,reprezentata de catre d-na LABO MARINELA din Loc.Treznea,Com. Treznea,nr.114,Jud.Salaj

DISPOZITIA Nr.20 Din 02 MARTIE 2020 privind acordarea tichetului social pentru familia d-ei MOLDOVAN VERONICA DORINA cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr.43,comuna Treznea,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 21 Din 02 MARTIE 2020 privind acordarea tichetului social pentru familia d-ei MOLDOVAN FLORINA cu domiciliul
in localitatea TREZNEA ,nr.36,comuna Treznea,jud. Salaj

DISPOZITIA Nr. 22 Din 5 MARTIE 2020 privind încetarea acordării indemnizaţiei de însoțitor ptr. PUȘCAȘ IULIANA , Bozna nr.105

D I S P O Z I Ţ I A nr.23 Din 5 martie 2020 Privind numirea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor, precum si numirea expetilor externii cooptati cu scopul de a sprijini activitatile de evaluare ale comisiei, in vederea atribuirii contractului de achizitie publică având ca obiect: Proiectare și execuție lucrări de realizare santuri si podete de accese la proprietati în cadrul proiectului „REALIZARE SANTURI BETONATE SI CONSTRUIRE PODETE DE
ACCES LA PROPRIETATI IN LOCALITATILE TREZNEA SI BOZNA, COMUNA TREZNEA, JUDETUL SALAJ”, prin procedură simplificată – intr-o singură etapă

DISPOZITIA Nr.24 Din 9 MARTIE 2020 privind încetarea acordării indemnizaţiei de însoțitor ptr. LABO IACOB ,Treznea nr.269/A

DISPOZITIA Nr.72

DISPOZITIA Nr.73

DISPOZITIA Nr.74

DISPOZITIA Nr.75

DISPOZITIA Nr.76

DISPOZITIA Nr.77

DISPOZITIA Nr.78

DISPOZITIA Nr.79

DISPOZITIA Nr.80

DISPOZITIA Nr.81

DISPOZITIA Nr.82

DISPOZITIA Nr.83

DISPOZITIA Nr.84

DISPOZITIA Nr.85

DISPOZITIA Nr.86

DISPOZITIA Nr.87

DISPOZITIA Nr.88

DISPOZITIA Nr.89

DISPOZITIA Nr.90

DISPOZITIA Nr.91

DISPOZITIA Nr.92

DISPOZITIA Nr.93

DISPOZITIA Nr.94

DISPOZITIA Nr.95

DISPOZITIA Nr.96

DISPOZITIA Nr.97

DISPOZITIA Nr.98

DISPOZITIA Nr.99

DISPOZITIA Nr.100

DISPOZITIA Nr.101